Użytkowanie

Paliwo

Uzyskanie właściwych efektów grzewczych oraz przedłużenie trwałości wkładu kominkowego i przewodów spalinowych możliwe jest tylko w przypadku używania właściwego paliwa. Drewno drzewa liściastych, dobrze wysuszone (o wilgotności nie przekraczającej 15%) jest gwarantem długotrwałej i bezawaryjnej pracy kominka, zapewnia również stabilizację uzyskiwanej mocy grzewczej. Palenie złej jakości drewnem (np. zażywiczonym, mokrym), albo co gorsza opalanie produktami drewnopochodnymi (sklejka), miałem, czy węglem może, ze względu na pojawianie się bardzo wysokiej temperatury spalin doprowadzić do zniszczenia przewodów spalinowych,  a także do uszkodzenia wkładu kominkowego.

Konserwacja

Konserwacja systemu rozprowadzania powietrza jest najbardziej pracochłonna, w domach z bardzo rozbudowaną instalacją może pochłonąć dobre kilka, kilkanaście godzin. Warto ją jednak wykonać skrupulatnie, gdyż może to zaowocować sporymi oszczędnościami na rachunkach za ogrzewanie. W instalacjach prowadzonych w niedostępnych miejscach konserwacja jest trudniejsza, a stwierdzenie wady lub uszkodzenia, może skutkować koniecznością wyłączenia danej odnogi z eksploatacji, lub kosztownymi przeróbkami. Kwestią kluczową jest sprawdzenie drożności wszystkich odnóg systemu, w tym celu należy załączyć wentylator i sprawdzić jaki strumień powietrza dochodzi do poszczególnych pomieszczeń (oczywiście nie jest wymagany dokładny pomiar ilości m3/h, ale określenie, czy dana odnoga nie jest uszkodzona, lub czy przepływ powietrza przez nią mocno ograniczony). Jeśli są zainstalowane elementy regulacyjne, można, zamykając przepustnice na poszczególnych odnogach i kierując przepływ powietrza np. do jednej odnogi, bardzo precyzyjnie sprawdzić jej stan.  Jeśli uznaliśmy, iż dana odnoga systemu posiada zdecydowanie za duże opory przepływu, należy przystąpić do sprawdzenia możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy – oczywiście o ile przewody rozprowadzające są dostępne (na przykład znajdują się w nieużytkowym poddaszu), elementy systemu DGP nie są montowane do siebie na stałe, bardzo łatwo je rozdzielić i sprawdzić, czy dany element (rura elastyczna, kanał prostokątny) nie uległ deformacji, przypadkowemu zagnieceniu itp.  Kolejną bardzo ważną kwestią jest filtracja powietrza. Po kilku sezonach grzewczych i po kilku okresach wyłączenia z użytkowania (wiosna, lato), przewody instalacji DGP mogą być zakurzone.  Dlatego tez instalację należy poddać czyszczeniu, co może, dzięki małym przekrojom kanałów, zostać wykonane na kilka sposobów:

  • Najprościej byłoby, przed sezonem rozłączyć rury elastyczne i przeczyścić je dokładnie, jest to jednak pracochłonne i nie zawsze wykonalne.
  • Zdecydowanie najskuteczniejsze jest przedmuchanie poszczególnych odnóg systemu za pomocą małej sprężarki używając przewodu z kulistą dyszą na końcu oraz odkurzacza, którego wąż ssący szczelnie obejmuje otwór nawiewny (kratkę lub anemostat)


Ten sposób czyszczenia najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej firmie zajmującej się czyszczeniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, również coraz więcej firm wykonujących instalacje DGP posiada odpowiedni sprzęt i wiedzę, by dobrze wykonać te czynności. Sam wentylator także należy oczyścić z kurzu,  odłączając go od przewodów zasilającego z kominka oraz wlotowego do systemu DGP (oraz odłączając go z prądu!), czyścić należy jedynie komorę gorącą wentylatora (tą w której znajduje się wirnik), można to zrobić szczotką i odkurzaczem. Instalacje grawitacyjne należy czyścić identycznie jak systemy działające w trybie wymuszonym. Bardzo ważne jest by wymienić, lub dokładnie oczyścić filtry w nawiewach powietrza do pomieszczeń (oczywiście jeśli takie filtry są zainstalowane, o co powinien był zadbać wykonawca systemu DGP), jest to bardzo proste, gdyż zarówno kratki, jak i anemostaty są montowane w sposób umożliwiający ich łatwy demontaż, bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Po zdjęciu kratki lub anemostatu i filtra, warto zgarnąć kurz na dostępnym z pokoju odcinku przewodu szmatką, albo za pomocą odkurzacza. Próby czyszczenia przewodów wodą są bardzo ryzykowne i zdecydowanie odradzane przy zastosowaniu systemu DGP opartego na rurach elastycznych.

Powierzenie przeglądu przedsezonowego wyspecjalizowanej firmie jest korzystne także z innego powodu, firma kominkowa, która takie prace może wykonać, „przy okazji” powinna sprawdzić stan samego kominka i przewodu spalinowego. Sprawdzi stan przewodu doprowadzającego powietrze do spalania, wkładu kominkowego (stan uszczelek, drożność nawiewów itp.) , czy rury przyłączeniowej do komina, no i przede wszystkim oceni, czy nie doszło do rozszczelnień lub przegrzań mogących zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Takie prace na pewno przełożą się na lepsze i bezpieczniejsze funkcjonowanie systemu w sezonie grzewczym.